project manager- reprezentant tehnic | bucureşti

posted
contact
randstad romania
apply now

job details

posted
location
bucureşti, bucuresti
sector
Technical, Engineering
reference number
1070 / 1234
contact
randstad romania
You do not need to upload a curriculum vitae to apply for this position, moreover as a simple solution you can apply with your Linkedin profile. Click on the "Apply" button and choose from the application options that requires not more than 2 minutes.

Organisation/Department

Departament MentenantaJob description

 • verificarea, coordonarea și urmărirea lucrărilor de întreținere tehnică preventivă, intervenții planificate/neplanificate, reparații echipamente și instalații din cadrul clădirilor/obiectivelor aflate în portofoliul de clientelă a Societății;
 • participarea activă la întocmirea unor oferte de preț pentru clienții care solicită servicii de întreținere tehnică a cladirilor, a instalațiilor sau echipamentelor tehnice din dotarea acestora, precum și alte servicii tehnice pe care Societatea este interesată să le oferteze;
 • intocmirea unor planuri de mentenanță tehnică pentru anumite clădiri, instalații sau echipamente, a unor documentații sau rapoarte tehnice, la solicitarea unor clienți ai Societății;
 • intocmirea unor analize tehnice pentru anumite obiective de care Societatea este interesată pentru a-și oferta serviciile;
 • asigurarea prioritizării corecte și utilizarea eficientă a resurselor materiale și umane în gestionarea lucrărilor de întreținere preventivă și corectivă, urmărirea derulării activităților în timp, respectarea planului de mentenanță și a termenelor de revizie, respectarea normelor legale și a celor recomandate de producători;
 • verificarea periodică și calitativă d.p.d.v. tehnic a prestațiilor subcontractorilor și a furnizorilor de bunuri și servicii tehnice ai Beneficiarului;
 • asigurarea asistenței tehnice în domeniul instalațiilor electrice și mecanice, conform solicitărilor Beneficiarului;
 • asigurarea interfaței tehnice cu anumiți clienți;
 • centralizarea și analizarea dotările tehnico-materiale existente și înocmirea de recomandări de achiziții;
 • urmărirea încadrarea cheltuielilor lunare efectuate în limitele contractuale și bugetare aprobate.

Requirements

 • studii superioare de profil tehnic (preferabil Electrotehnică, Energetică, Electronică, Instalaţii);
 • experienta pe o pozitie similara - minim 3 ani;
 • cunoaşterea limbii Engleze – nivel avansat ;
 • bune cunostinte operare PC (MS Office);
 • permis de conducere categoria B;
 • disponibilitate pentru intervenţii în caz de urgenţe;
 • cunoştinte solide de legislaţie specifică;
 • experienţă în proiectarea instalaţiilor electrice - constituie un avantaj;

Offer

 • contract de munca pe perioada neeterminata;
 • salariu fix, negociabil in functie de experienta si in acord cu grila de salarizare a companiei;
 • munca într-o echipa tanara, ambitioasa, profesionista.
Applications

lucia.negru@randstad.ro

0738770541