inginer ofertare | bucureşti

posted
contact
randstad romania
apply now

job details

posted
location
bucureşti, bucuresti
sector
Technical, Engineering
reference number
930 / 1043
contact
randstad romania
You do not need to upload a curriculum vitae to apply for this position, moreover as a simple solution you can apply with your Linkedin profile. Click on the "Apply" button and choose from the application options that requires not more than 2 minutes.

Organisation/Department

Constructii civile/ instalatii

InginerieJob description

Oferta:


 • Pachet salarial atractiv
 • Echipa dinamica si un mediu de lucru placut si suportiv

Requirements

Responsabilitati pentru ofertare :


 • Cunoasterea unora dintre programele de devize (INTELSOFT DEVIZ,WINDEV, WINDOC, etc )
 • Analiza documentatia proiectelor in vederea intocmirii propunerii de executie si financiare
 • Verificarea si corelarea specificatiilor tehnice ale proiectului cu listele de cantitati si planse
 • Intocmirea calculelor, devizelor, dosarelor de prezentare pentru cerintele din oferta; oferta Tehnica ( Metodologie de executie, Grafic Gantt, Organizare de santier, Resurse (esalonare, organigrama, responsabilitati personal implicat in executia lucrarilor, etc.), Plan management de trafic, etc.
 • Intocmirea situatiei de lucrari executate
 • Pregatirea si lansarea in executie a proiectelor
 • Analiza ofertelor aparute pe SEAP si descarcarea ofertelor la care se hotaraste participarea
 • Participarea la intocmirea ofertelor si a documentatiei tehnice pentru licitatii;
 • Analiza caietelor de sarcini primite de la client sau descarcate de pe SEAP;
 • Actualizarea in permanenta a solutiilor tehnice si a bazei de date pentru preturile materialelor;
 • Emiterea cererilor de oferta catre furnizori/subantreprenori, compararea ofertelor de pret;
 • Participarea impreuna cu echipa la finalizarea documentatiei pentru licitatie si predarea acesteia la sediul autoritatii contractante sau pe SEAP;Responsabilitati pentru decontare :


 • Analiza caietelor de sarcini, documentatiei de atribuire din licitatiile publice in vederea intocmirii documentelor de calificare, propunerii tehnice si financiare
 • Participarea la întocmirea ofertelor şi a documentaţiei specifice
 • Capacitate crescuta de a asculta descrierea unui eveniment/cerinte si de a o transpune in documentatia tehnica de ofertare;
 • Intocmirea in termenele stabilite a ofertelor tehnice si financiare
 • Analiza din punct de vedere tehnic/comercial a cererile de oferta primite
 • Pregatirea si lansarea in executie a proiectelor
 • Tine o situatie actualizata a livrarii materialelor pe santier pentru includerea in certificatul de plata al antreprenorului
 • Asista in pregatirea situatiei contabile finale
 • Tine un registru al propunerilor pentru modificare si al ordinelor de modificare aprobate
 • Pastreaza o situatie actualizata a stadiului listei de cantitati care sa arate cantitatile initiale, luna curenta si costuri si cantitati totale cumulate si costuri
 • Mentinerea unui registru privind masuratorile pentru lucrarile executate

Offer

Candidatul ideal :


 • Studii superioare tehnice, profil constructii civile/ instalatii;
 • Experienta minim 2-3 ani de OFERTARE in lucrarile ce vizeaza constructii civile si industriale
 • Capacitate de analiza si sinteza
 • Foarte bune cunostinte de utilizare program de devize + Microsoft Excel/Word etc);
 • Persoana dinamica, flexibila, activa, responsabila, foarte bine organizata, orientata catre obtinerea de rezultate
 • Foarte bune cunostinte tehnice in domeniul constructiilor civile si industriale