care sunt datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs.?

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal referitoare la dvs.:

 • Informații de identificare – este posibil să prelucrăm numele dvs. și alte informații de contact (inclusiv adresa de e-mail, numărul de telefon fix și numărul de telefon mobil), sexul, semnătura digitală și limbile vorbite.
 • Informații de natură profesională – este posibil să prelucrăm informații referitoare la activitatea dvs., inclusiv (fără limitare la) titlul postului dvs., locația și departamentul dvs.
 • Fotografii și materiale video – în momentul participării la evenimente, întâlniri, conferințe etc., este posibil să prelucrăm fotografii sau videoclipuri cu dvs.
 • Rezultatele sondajelor – este posibil să prelucrăm răspunsurile dvs. la întrebările din sondaje.
 • Informații referitoare la vizitatori - atunci când accesați clădirile noastre, este posibil să colectăm numele dvs., datele de contact, numărul de înmatriculare al autovehiculului, actul de identitate etc., din motive de securitate. În cazul în care ni se permite prin lege să procedăm astfel, este posibil să vă solicităm să dezvăluiți informații despre starea dvs. de sănătate (inclusiv informații referitoare la infecțiile virale, gripă etc.) din motive care țin de sănătate și de siguranță.
 • Informațiile pe care alegeți să le partajați cu noi – este posibil să prelucrăm informații suplimentare dacă alegeți să le partajați cu noi.
 • Sancțiuni comerciale referitoare la dvs. - este posibil să verificăm dacă sunteți o persoană cu expunere politică, un cetățean special desemnat sau dacă sunteți supus(ă) în vreun alt fel sancțiunilor, în conformitate cu legile sau reglementările aplicabile.

de ce avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal?

Randstad prelucrează datele dvs. cu caracter personal numai în scopurile specificate mai jos:

 • Scopurile în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal
 • Pentru a administra și a gestiona relația contractuală dintre Randstad și clienții și furnizorii noștri
 • Dezvoltarea afacerii (inclusiv trimiterea de materiale de marketing direct și oferte) 
 • Scopuri ce privesc dotările, securitatea și planificarea pentru situații de urgență
 • Gestionarea sănătății și a siguranței
 • Pentru desfășurarea de tranzacții corporative (inclusiv fuziuni, achiziții și transferuri de active)
 • Evenimente
 • Prevenirea, detectarea și investigarea cazurilor de fraudă
 • Asistența IT
 • Sondajele (inclusiv sondajele privind satisfacția)
 • Gestionarea litigiilor și acțiunile în justiție
 • Respectarea cerințelor legale sau de reglementare 
 • Prevenirea, detectarea și investigarea cazurilor de fraudă
 • Pentru a monitoriza și a pune în aplicare conformitatea cu politicile și procedurile Randstad
 • Pentru a efectua audituri interne și externe
 • Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal
 • Necesar pentru executarea contractului dintre Randstad și client sau furnizor

În funcție de împrejurări, aceasta poate avea la bază fie consimțământul dvs., fie interesul nostru legitim de a întreține relații bune cu clienții sau furnizorii noștri actuali sau potențiali. Puteți alege întotdeauna să nu primiți materiale de marketing direct și oferte de la noi; consultați secțiunea „Drepturile dvs. privind protecția datelor” de mai jos

În scopul intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ protejarea și asigurarea activelor noastre, a dotărilor noastre, a sistemelor noastre de informații și a oamenilor noștri

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ protecția angajaților săi, a activelor companiei, protejarea intereselor sale legale și gestionarea drepturilor în justiție/a litigiilor; și/sau

protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate

Prelucrarea este necesară pentru realizarea intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ interesul Randstad de dezvoltare a afacerii sale prin fuziuni, achiziții și transferuri de active

Pe baza interesului nostru legitim de a organiza evenimente pentru a construi și a menține mai bine o bună relație cu clienții și furnizorii noștri

Pentru a respecta obligațiile noastre legale când anumite autorități sau administrații solicită informații despre contactul nostru în calitate de client; și/sau

Prelucrarea este necesară în scopurile intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ protecția activelor companiei, protecția intereselor sale legale și gestionarea litigiilor/a drepturilor în justiție

Prelucrarea este necesară în scopurile intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ protejarea activelor noastre și asigurarea securității sistemelor noastre de informații

Pe baza interesului nostru legitim de a efectua sondaje printre clienții noștri, pentru a le înțelege mai bine nevoile, a ne îmbunătăți serviciile și a construi și înțreține mai bine o bună relație cu clienții noștri 

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ protecția activelor companiei, protejarea intereselor sale legale și gestionarea drepturilor în justiție/ a litigiilor cu clienții și furnizorii noștri

Prelucrarea este necesară pentru respectarea obligațiilor noastre legale sau de reglementare (de ex., obligațiile ce decurg din legislația fiscală privind păstrarea anumitor informații, inclusiv a datelor cu caracter personal)

Pentru a respecta obligațiile noastre legale când anumite autorități sau administrații solicită informații, inclusiv date cu caracter personal; și/sau

Prelucrarea este necesară în scopurile intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ protecția activelor companiei, protecția intereselor sale legale și gestionarea litigiilor/a drepturilor în justiție

În scopul intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ protejarea activelor noastre și asigurarea securității sistemelor noastre de informații

În scopul intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ desfășurarea corespunzătoare a activităților sale și precizia raportării financiare

cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Este posibil să păstrăm datele dvs. cu caracter personal un timp mai îndelungat dacă acest lucru este necesar în legătură cu orice litigiu real sau potențial (de ex., avem nevoie de aceste date cu caracter personal pentru a stabili sau a apăra drepturi în justiție), caz în care vom păstra datele dvs. cu caracter personal până la sfârșitul unui astfel de litigiu; și/sau pentru a ne permite să respectăm orice obligație legală sau de reglementare (de ex., în scopuri fiscale sau referitoare la pensii), caz în care vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât o impune respectiva obligație.