care sunt datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs.?

Dacă sunteți un lucrător temporar într-o misiune la unul dintre clienții noștri, este posibil să prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal referitoare la dvs.:

Informații de identificare - numele dvs., informațiile de contact (inclusiv adresa de domiciliu, numărul de telefon de la domiciliu și numărul de telefon mobil), cetățenia și țara de reședință, data nașterii, (în cazuri excepționale) sexul, semnătura digitală și limbile vorbite.

Informații privind profesia - este posibil să prelucrăm date cu caracter personal legate de ocupația dvs., inclusiv (fără limitări) titulatura postului, descrierea și localizarea, departamentul dvs., adresa de e-mail de serviciu, nivelurile de raportare și tipul relației de muncă (cu normă întreagă/cu normă parțială etc.)

Informații financiare - informații de natură financiară, inclusiv (fără limitări) contul dvs. bancar, informațiile bancare, codul de TVA.

Informații salariale - este posibil să prelucrăm informații legate de salariu, inclusiv (fără limitări) plățile recurente și beneficiile, bonusul dvs.

Informații privind performanțele - informații legate de performanțe, inclusiv (fără limitări) informații privind evaluările dvs. privind performanța.

Informații disciplinare - informații legate de măsurile disciplinare luate împotriva dvs., dacă este cazul.

Informații privind reclamațiile - Pentru a ajuta la raportarea reclamațiilor și a abaterilor (suspectate) de la conduită în cadrul grupului de companii Randstad, am stabilit canale dedicate prin care părțile interesate își pot exprima îngrijorările, fie prin intermediul unor mecanisme de raportare locale implementate la nivelul companiilor locale ce fac parte din Grupul Randstad, fie, în cazul unor abateri grave (inclusiv denunțarea de integritate), prin intermediul Liniei noastre de integritate, facilitatea de raportare a Grupului Randstad. Ori de câte ori ni se raportează o reclamație sau o abatere (suspectată) de la conduită, este posibil să prelucrăm datele cu caracter personal referitoare la reclamant, la celelalte persoane menționate în reclamație și la persoana/persoanele care fac(e) obiectul reclamației și/sau al investigațiilor referitoare la respectiva reclamație. 

Elemente de identificare emise de guvern - elemente de identificare emise de autoritățile guvernamentale, inclusiv (fără limitări) codul numeric personal, numărul de asigurări sociale, conform legii.

CV-uri și alte informații de recrutare - CV-ul dvs. și alte informații relevante (cum ar fi fotografia dvs., notele de interviu și informațiile incluse în scrisoarea de intenție sau cele care fac parte din procesul de aplicare).

Detalii referitoare la călătorii și cheltuieli - informațiile și cheltuielile legate de călătorii și de cazare, inclusiv (fără limitări) itinerariile, cardurile de recompensă pentru hoteluri și călătorii.

Informații pe care alegeți să le partajați cu noi - informații pe care alegeți să le partajați cu noi, inclusiv (fără limitări) informațiile pe care le partajați atunci când folosiți asistența IT sau când apelați linia de asistență telefonică, precum și informații referitoare la dvs. care pot fi transmise prin utilizarea unei camere web pentru comunicarea cu noi.

Informații privind vehiculele - informații despre autoturismul dvs. personal sau de serviciu, inclusiv (fără limitări) numărul de înmatriculare, amenzile de parcare și de circulație.

Fotografii și înregistrări video - atunci când participați la evenimente externe sau interne, la întruniri, conferințe sau alte evenimente, este posibil să prelucrăm fotografii sau înregistrări video cu dvs.

Calitatea de membru de sindicat - informații care dezvăluie calitatea dvs. de membru de sindicat.

Informații privind familia și persoanele aflate în întreținere - informații legate de familia dvs. și de persoanele pe care le aveți în întreținere, inclusiv (fără limitări) detalii privind membrii familiei dvs. (nume, sex, vârstă), eventualele „nevoi speciale” sau necesități educaționale ale copiilor sau persoanelor aflate în întreținere, nevoile speciale ale părinților vârstnici, informații de contact pentru situații de urgență.

Informații legate de cardurile de identificare/de control al accesului - cardurile de identificare a angajatului și de control al accesului pot cuprinde numele dvs., fotografia, numărul de angajat și pot fi puse în legătură cu alte detalii despre dvs. aflate în evidențele noastre (departament, număr de telefon, număr de înmatriculare).

Înregistrări de la camerele CCTV - este posibil să prelucrăm înregistrări cu dvs. obținute prin utilizarea sistemelor noastre de supraveghere cu camere CCTV.

Rezultate ale sondajelor - este posibil să prelucrăm răspunsurile dvs. la sondajele efectuate printre angajați.

Informații legate de modul în care utilizați dispozitivele, programele software și accesul la rețeaua Randstad - este posibil să prelucrăm informații referitoare la modul în care utilizați dispozitivele, programele software și accesul la rețeaua Randstad, inclusiv (fără limitări) istoria de navigare, utilizarea e-mailului, a internetului și a rețelelor sociale, atât la locul de muncă, pe echipamentele noastre, cât și în alte moduri prin intermediul rețelelor noastre.

Informații referitoare la vizitatori - atunci când accesați clădirile noastre, este posibil să colectăm numele dvs., datele de contact, numărul de înmatriculare al autovehiculului, actul de identitate etc., din motive de securitate. Când legea ne impune să procedăm astfel, este posibil să vă solicităm să dezvăluiți informații despre starea dvs. de sănătate (inclusiv informații referitoare la infecțiile virale, gripă etc.) din motive de sănătate și siguranță.

Categorii speciale de date, cum ar fi:

Informații legate de starea de sănătate - informații privind starea de sănătate, inclusiv (fără limitări) accidentările și expunerea, rapoartele privind incidentele, dizabilitățile, bolile și absențele, precum și informațiile legate de concediile de maternitate, conform cerințelor legii.

Originea etnică - informații care dezvăluie originea dvs. etnică, conform cerințelor legii.

În măsura în care prelucrăm aceste categorii speciale de date, vom proteja, securiza și utiliza respectivele informații în conformitate cu prezenta notificare politica și cu legislația aplicabilă.

Sancțiuni comerciale referitoare la dvs. - este posibil să verificăm dacă sunteți o persoană cu expunere politică, un cetățean special desemnat sau dacă sunteți supus(ă) în vreun alt fel sancțiunilor, în conformitate cu legile sau reglementările aplicabile.

 

de ce avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal?

Dacă nu se întemeiază pe motivele de mai sus: Prelucrarea este necesară pentru realizarea intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ protejarea angajaților săi, a activelor companiei, protejarea intereselor sale legale și gestionarea litigiilor; sau

protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate

Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de muncă al lucrătorului temporar; și

Prelucrarea este necesară pentru realizarea intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ ameliorarea eficienței la locul de muncă și buna desfășurare a activității sale

Prelucrarea este necesară pentru respectarea obligațiilor legale în materie de ocupare a forței de muncă și pentru respectarea obligațiilor noastre legale în materie de dreptul muncii, impozitare și asigurări sociale, precum și a altor legi și reglementări

Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de muncă al lucrătorului temporar; și/sau

Prelucrarea este necesară pentru realizarea intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ protejarea activelor noastre și asigurarea securității sistemelor noastre informatice

Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de muncă al lucrătorului temporar; și/sau

Prelucrarea este necesară pentru realizarea intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ protejarea și securizarea activelor noastre, a dotărilor și a sistemelor noastre informatice, precum și a angajaților și colaboratorilor noștri

Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de muncă al lucrătorului temporar; și/sau

Prelucrarea este necesară pentru realizarea intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ protejarea activelor noastre și asigurarea securității sistemelor noastre informatice

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ protecția activelor companiei, protejarea intereselor sale legale și gestionarea drepturilor în justiție/a litigiilor; și/sau

Prelucrarea este necesară pentru a respecta obligațiile noastre legale (inclusiv atunci când autoritățile sau administrațiile solicită informații cu privire la un lucrător temporar)

Pe baza unui interes legitim urmărit de Randstad, care include asigurarea siguranței talentelor; și

În cazul în care temeiul de mai sus nu este posibil din cauză că legislația locală obligatorie impune acest lucru, numai în respectivele cazuri limitate acesta poate avea la bază un consimțământ

Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului de muncă al lucrătorului temporar; și/sau

Prelucrarea este necesară pentru realizarea intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ ameliorarea eficienței la locul de muncă și buna desfășurare a activității sale

În scopul intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ protejarea activelor noastre și asigurarea securității sistemelor noastre de informații

Prelucrarea este necesară în scopurile intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ protecția activelor companiei, protecția intereselor sale legale și gestionarea litigiilor/a drepturilor în justiție

(a) necesitatea (pre)contractuală pentru serviciile noastre în momentul stabilirii concordanței (de ex., prin intermediul Termenilor și Condițiilor de pe site-ul web) sau când încheiem un contract de muncă cu dvs., avem nevoie de anumite date pentru a putea întocmi acest contract și pentru a-l putea executa corect ulterior;

(b) Dacă și numai dacă procesul local nu s-ar concretiza într-un raport contractual cu caracter obligatoriu sub aspect juridic conform punctului (a) sau dacă legislația aplicabilă prevede altfel, excepția s-ar putea baza pe interesul nostru legitim de a construi și de a menține o relație;

(c) În baza consimțământului dvs.

Pe baza interesului nostru legitim de a efectua sondaje printre lucrătorii noștri temporari pentru a le înțelege mai bine nevoile, a ne îmbunătăți serviciile și a construi și menține o bună relație cu lucrătorii noștri temporari și cu clienții la care lucrează lucrătorii noștri temporari

Pe baza interesului nostru legitim de a organiza evenimente pentru a construi și a menține mai bine o relație bună cu comunitatea lucrătorilor temporari și cu clienții la care lucrează lucrătorii noștri temporari

Prelucrarea este necesară pentru realizarea intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ ameliorarea eficienței la locul de muncă și buna desfășurare a activității sale

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ îmbunătățirea eficienței la locul de muncă și desfășurarea corespunzătoare a activității sale, inclusiv respectarea legilor și a regulamentelor

Prelucrarea este necesară pentru realizarea intereselor legitime urmărite de Randstad, care includ interesul Randstad de dezvoltare a afacerii sale prin fuziuni, achiziții și transferuri de active.

ât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pentru pe durata derularii relatiei de munca si ulterior, conform cerintelor din reglementarile interne aplicabile la nivelul Randstad.

Este posibil să vă păstrăm datele cu caracter personal atât timp cât este necesar în legătură cu orice litigiu real sau potențial (de ex., avem nevoie de aceste date cu caracter personal pentru a stabili sau a apăra drepturi în justiție), caz în care vom păstra datele dvs. cu caracter personal până la sfârșitul unui astfel de litigiu; și/sau pentru a ne permite să respectăm orice obligație legală sau de reglementare (de ex., în scopuri fiscale sau referitoare la pensii), caz în care vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât impune obligația respectivă.]