Responsabilitate

Sarcinile de responsabilitate sunt atribuite pentru a se potrivi situației și într-o manieră orientată către echipă, prin care abilitățile managerilor și ale angajaților sunt continuu legate; Succesul înseamnă ca toți participanții să contribuie prin competențele dobândite și inteligența rețelei. 

Rezultate 

Controlând procesele și discursurile, evaluând sarcinile și rezultatele împreună cu membrii echipei și utilizarea resurselor în funcție de potențial și competență (multifuncțională și ierarhică); Rezultatele practice sunt obținute prin integrarea feedback-ului constant între părțile interesate interne și externe.

Flux de informații

Crearea unui cadru transparent, bazându-se pe o „obligație de a transmite informații” rezultată din responsabilitatea personală și comportamentul proactiv.

Obiective și evaluări 

Situațiile determină necesitatea când angajații și echipele urmează să fie evaluate în mod egal, schimbul / feedback-ul având loc în mod continuu

Greșeli și conflicte 

O atmosferă deschisă cu înțelegere a efectelor de învățare din greșeli este susținută, cu accent pe propria responsabilitate a companiei pentru soluții.

Schimbare

Energia managerilor menține nivelul ridicat de disponibilitate și capacitate de schimbare în companie promovând în mod conștient și solicitând un nivel ridicat de agilitate între piață, clienți și colegi.

Inovație

Inovațiile se bazează pe o echipă care se concentrează pe un scop comun și utilizează cât mai bine abilitățile fiecărui individ. Inovația poate fi învățată; Transformarea structurilor vechi prin utilizarea unor echipe multidisciplinare, medii de lucru flexibile și procese creative contribuie la aceasta.