inginer mentenanta mecanica in slatina

posted
contact
diaconu adela, randstad romania
job type
permanent
apply now

job details

posted
location
slatina, olt
sector
egyéb
job type
permanent
reference number
214 / 306
contact
diaconu adela, randstad romania
apply now
You are now not required to fill out a CV to apply for this position, but if you have an up-to-date CV you will be of great help to us. You can add your CV any time later to your profile.

job description

Organizarea şi coordonarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii (mentenanţă), precum şi a lucrărilor de investiţii la nivel de firmă, în vederea asigurării funcţionării optime a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice şi energetice.

Organisation/Department

Mentenanta

Job description

• Elaborează planul de reparaţii pe centre de cost, pentru realizarea lucrărilor planificate, în limita bugetului aprobat.
• Urmăreşte realizarea planului de reparaţii, controlează calitatea lucrărilor executate şi verifică încadrarea în cheltuielile planificate.
• Monitorizează consumurile specifice energetice, ia măsuri pentru încadrarea lor în consumurile planificate şi propune măsuri pentru reducerea lor.
• Participă la analizele privind defecţiunile sau avariile utilajelor / instalaţiilor, la stabilirea cauzelor care le-au determinat şi la luarea măsurilor de înlăturare a efectelor.
• Stabileşte regimul de funcţionare a centralelor termică, frig, aer, pentru furnizarea neîntreruptă a utilităţilor necesare desfăşurării procesului de producţie.
• Controlează starea mijloacelor fixe din cadrul firmei, participă la inventarieri şi avizează propunerile de casare sau trecerea în conservare a unor utilaje / instalaţii.
• Asigură elaborarea de instrumente şi metode de reducere a consumului de utilităţi.
• Întocmeşte programul anual de investiţii şi asigură întocmirea documentaţiei necesare pentru contractarea lucrărilor din planul de investiţii aprobat.
• Urmăreşte derularea contractelor încheiate pentru respectarea clauzelor privind calitatea lucrărilor, respectarea termenelor de execuţie şi încadrarea în buget.
• Participă la recepţia lucrărilor de investiţii şi avizează acceptarea facturilor în concordanţă cu stadiul lucrărilor.
• Propune aprobării managementului superior al firmei componenţa comisiilor de recepţie a lucrărilor de investiţii.


Requirements

Studii superioare tehnice: mecanica si hidraulica;
Proiectare in AutoCAD;
Engleza avansat;
Experienta in managementul oamenilor si evaluarea activitatii acestora;
Experienta in intretinerea utilajelor care fac parte dintr-un flux tehnologic reprezinta avantaj;
Foarte bune abilitati de coordonare, relationare, comunicare;
Cunostinte solide de MOffice (Excel, PP).

Applications

Diaconu Adela
+40213365253